חגי מקבל תעודת קצין מצטיין מידי הרמטכ"ל אהוד ברק
Image | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |