ב22.9.2011 התקיים ערב לזכרו של חגי בבית הפרקליט בתל אביב בהשתתפות המשפחה וחברים