scrhsדדברים על חגי בערב ה 22 בספטמבר בבית הפרקליטo

מר תומאס גולדברגר משנה לשגריר ארצות הברית

מר אשר קוטנר

אל-קאעידה והאסלאם הרדיקלי במזרח התיכון- פרופ' עוזי רבי

מר דב שפי

 

 

<au