chelseaprg

Play Golden Sky

רקיע הזהב נכתב לזכרו של חגי - אחיו האהוב של שפי ישי

ולזכרם של כל האחים, האחיות, הבנים, הבנות, האמהות, האבות, הסבים, הסבתות, הדודים, הדודות והחברים של הנרצחים בפיגוע הטרור של ה11 בספטמבר 2001


ב22.9.2011 התקיים ערב לזכרו של חגי בבית הפרקליט בתל אביב בהשתתפות המשפחה וחברים